ΤΙΜΟΛΌΓΗΣΗ

Παιδιά

Προσχολική ηλικία / 10 μαθήματα

Υσυ ατ φερρι πυτανθ ιυς θε νυμκυαμ

€200

Μαθητές δημοτικού / 10 μαθήματα

Υσυ ατ φερρι πυτανθ ιυς θε νυμκυαμ

€400

Μαθητές λυκείου / 10 μαθήματα

Υσυ ατ φερρι πυτανθ ιυς θε νυμκυαμ

€600

 

Ενήλικες

Βασικό πρόγραμμα

Υσυ ατ φερρι πυτανθ ιυς θε νυμκυαμ

€200

Τμήμα προχωρημένων

Υσυ ατ φερρι πυτανθ ιυς θε νυμκυαμ

€200

Εκγύμναση

Υσυ ατ φερρι πυτανθ ιυς θε νυμκυαμ

€400

 

Ιδιαίτερα μαθήματα

Βασικό πρόγραμμα

Υσυ ατ φερρι πυτανθ ιυς θε νυμκυαμ

€200

Τμήμα προχωρημένων

Υσυ ατ φερρι πυτανθ ιυς θε νυμκυαμ

€200

 

Εκγύμναση

Όνομα υπηρεσίας

Υσυ ατ φερρι πυτανθ ιυς θε νυμκυαμ

€200

Όνομα υπηρεσίας

Υσυ ατ φερρι πυτανθ ιυς θε νυμκυαμ

€200